Stretcha efter träningen

Att stretcha är något som många människor rekommenderas, då tänjande övningar visats sig vara positivt för stela muskler, ökar kroppens flexibilitet och förebygger skador. Därför är det inte helt ovanligt att avsluta ett träningspass med några stretchingövningar, för att öka rörligheten och minska spänningarna i musklerna.

tre personer som stretchar och sträcker på sig sittandesDe senaste åren har det debatterats en hel del i media om funktionen av stretching efter träning. Somliga människor menar att tänjande övningar är ineffektiva och slöseri med tid. Dock rekommenderas många idrottare och motionärer att stretcha av både forskare och sjukgymnaster. De motionärer som främst rekommenderas att göra stretchingövningar efter träningen är personer som är oflexibla, har stela muskler samt personer med smärtor i rygg, knän eller nacke. Det är alltså ganska många idrottare och motionärer som rekommenderas att stretcha, då den här aktiviteten kan minska obehag och förebygga skador.

Rörlighetsträning för att motverka skador

I dagens samhälle arbetar många människor på en arbetsplats i en statisk sittande position. En position som påverkar kroppens rörlighet negativt, men likaså rygg, nacke och andra kroppsdelar kan få känna följderna av ett för stillasittande arbete. Det är en anledning till att många människor idag har ont i både lemmar, leder, muskler och andra kroppsdelar. Genom att stretcha efter träningen skapas oftast smidigare leder och muskler, vilket är positivt för dagens livsstil. För genom att ha en god rörlighet så är sannolikheten mindre att kroppen påverkas lika negativt av ett stillasittande arbete. Många människor upplever därför att stretching har en positiv effekt på redan existerande skador och att det förebygger det. Alltså kan det vara en god idé att stretcha, då det skapar rörlighet. Rörlighet som är något som motverkar skador på både muskler, leder och skelett.

Motverka stela muskler och skapa mer behag

Stela muskler är inte ovanligt hos människor som tränar mycket. Men genom att stretcha efter träningen kan stela och ömma muskler motverkas, genom stretching. Inte nog med att de här övningarna kan vara behagliga, så gör stretching att musklerna snabbare kan återhämta sig efter träningen. Genom att stretcha så tänjs musklerna, vilket gör att de blir mindre stela. Forskningen visar inte ett direkt samband mellan mindre träningsvärk vid stretching, men forskningen pekar på att stretching skapar mindre spända muskler och mer behag.