Få bättre kondition av att sluta röka

Med ökad kondition kommer ökad uthållighet, vilket innebär att du kan utföra aktiviteter på en lägre ansträngningsgrad och då utföra dem längre än om du har dålig kondition. Kondition mäts ofta i hur bra syreupptagningsförmåga du har.

En god kondition är viktig för din kropp och hälsa eftersom kroppen då snabbare kan skicka ut syret du andas in till musklerna i kroppen. För att träna upp din kondition måste du träna på din uthållighet. Det gör du genom att komma upp i puls och sedan hålla pulsen uppe ett tag, det kan vara genom allt från löpning och promenader till gympass och styrketräning. Då kommer du öka hjärtats förmåga att pumpa ut blod så att du får fler röda blodkroppar i omsättning som transporterar syre ut till hela kroppen. Ju mer du tränar hjärtat desto hälsosammare blir din kropp.

Byt ut vanliga cigaretter mot e-cigaretter

Rökning påverkar din kropp väldigt negativt, både dina lungor och dina muskler påverkas. Som ersättning till rökning kan du prova e cigg och e-cigaretter eftersom de inte innehåller tobak och du kan välja de som är fria från nikotin också. Du kan välja e-cigaretter som ett alternativ till vanliga cigaretter eller som ett steg mot att sluta röka helt för att först bli av med nikotinberoendet. Framförallt är e-cigg bättre än vanliga cigaretter när det kommer till träning då vanliga cigaretter påverkar dina lungor mer än e-cigaretter gör.

Så påverkas din kropp av rökning

Din kropp påverkas oerhört mycket när du röker cigaretter eller vad som helst som innehåller tobak. När du röker andas du in farliga kemiska ämnen som sakta men säkert förorenar dina lungor. Från lungorna sprids sen de farliga ämnena ut via blodet till resten av din kropp. Den största riskfaktorn för sjukdomar relaterade till lungor, blodkärl och hjärtat kommer från tobak. Genom att röka utsätter du även din omgivning för fara. De som är i din närhet när du röker utsätts för passiv rökning vilket i sin tur leder till att deras risker för sjukdomar också ökar.